Zelené [střechy]

Zelené střechy

U zelených střech realizujeme také podkladní vrstvy (hydroizolace) a ručíme Vám za celou střechu. 

INTENZIVNÍ náročnější na údržbu a založení

Intenzivní střechy jsou v podstatě zahrady na střechách, často obsahují traviny, byliny, trávník, keře i stromy. Jejich náročnost na údržbu je obdobná, jako u zahrady na rostlém terénu, ovšem technologie dnešní doby značně zvyšují komfort uživatele. Principiálně se jedná o základní servis (rámcově jen pár návštěv Alfagreen-teamu za rok), kdy intenzivní potřeby zeleně obstará automatický závlahový systém a např. robotická sekačka (jestliže je na střeše trávník). Střešní zahrady přinášejí často sebou nevídané možnosti výhledu, soukromí a užitnosti.

ČLENĚNÍ

  • STŘEŠNÍ ZAHRADA souvrství: 26 – 47cm, hmotnost: 320-680kg/m2, vegetace: traviny, byliny, trávník, keře, stromy
  • UŽITKOVÁ ZAHRADA souvrství: 12-46cm, hmotnost: 150-600kg/m2,vegetace: byliny, zelenina, ovoce
  • PARKOVÁ STŘECHA souvrství:42 – 100cm, hmotnost: 530-1300kg/m2, vegetace: trvalky, trávník, keře, stromy
  • PROVOZNÍ STŘECHA souvrství: od 20cm pro pěší, od 27cm pro osobní vozidla, od 34cm pro nákladní vozidla, hmotnost od 480kg/m2 a více

Intenzivní střechy

EXTENZIVNÍ nízkoúdržbové

Extenzivní střechy jsou „zelené střechy“ s nízkou náročností na údržbu a tenkým souvrstvím. Jedná se o šikmé i rovné střechy obecně branné jako nepochozí. Neznamená to ale, že nejsou možnosti, jak střechu přizpůsobit pro běžné užívání. Jejich hlavními výhodami jsou tepelně a zvukově izolační vlastnosti, dále velká retence srážkové vody, zásadní vliv na mikroklima, ochrana hydroizolace a spodní konstrukce před vnějšími vlivy, snad i nekonečná životnost.

Členění

  • ŠIKMÁ STŘECHA souvrství: 8-10cm, hmotnost: 100-130kg/m2, základní sklon do 45°/100%, větší sklony, individuální řešení, vegetace: Sedum/rozchodník (traviny, byliny)
  • ÚSPORNÁ PLOCHÁ souvrství: 8-10cm, hmotnost: 90-140kg/m2, vegetace: Sedum/rozchodník, traviny, byliny
  • PŘÍRODNÍ STŘECHA souvrství: 10-25cm, hmotnost: 100-300kg/m2, vegetace: traviny, byliny, Sedum/rozchodník, ev. dřeviny/dřevnatící trvalky
  • RETENČNÍ STŘECHA souvrství: 9-12cm, hmotnost: 90-140kg/m2, retence 21-38l/m2 (dočasně 40-53l/m2) vegetace: mech, Sedum/rozchodník, traviny, byliny
  • LEHKÁ STŘECHA souvrství: 5cm, hmotnost: 53kg/m2, vegetace: mech, Sedum/rozchodník


Přečťete si více o produktu extenzivní zelená střecha Alfagreen Basic

Extenzivní střechy

Mám zájem

Najdeme
nejlepší řešení
přímo pro vás