Údržba a servis

Součástí našich činností je i servis a údržba zahrad, případně firemních areálu tak, aby veškeré rostliny byly v co nejlepší kondici.

V rámci údržby provádíme veškeré zahradnické práce jako je údržba a regenerace trávníku, řezy stromů a keřů, hnojení, chemický a biologický boj proti škůdcům, plevelům a chorobám, mechanické odplevelení záhonů, úklid zahrad od vegetačních zbytků, v zimních měsících odklízení sněhu.

Soukromá

V rámci údržby soukromých objektů nabízíme jak jednorázovou údržbu, tedy zahradnické činnosti v návaznosti na roční období, tak údržbu celoroční, kdy se v pravidelných intervalech postaráme kompletně o celou zahradu.

Veřejná firemní

Zajistíme veškeré zahradnické a obdobné práce po dobu celého roku tak, aby jste se mohli věnovat své činnosti. Disponujeme veškerou technikou nutnou k údržbě menších i velkých firemních areálů. Na základě oslovení vypracujeme cenovou nabídku.

Mám zájem

Najdeme
nejlepší řešení
přímo pro vás